შესაძლებლობები

გახდი ჩვენი თანამშრომელი

ჩვენი უპირატესობები

რა დოკუმენტები გჭირდებათ

დასაქმებისთვის საჭირო დოკუმენტები

სამედიცინო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

ან

Შენიშვნა: თუ ჩამოთვლილი რომელიმე დოკუმენტი აკლია, თქვენ ვერ შეძლებთ განაცხადის ან / და დასაქმების უფლებას

ჩამოტვირთვის ფორმები

Georgian
Skip to content