פֿאַר עמפּלוייז

ווערן אונדזער אָנגעשטעלטער

פאָרמס פֿאַר אונדזער אָנגעשטעלטער צו אָפּלאָדירן

טיימסשעעט

יערלעך פאָרעם

פלו פאָרם

פּפּד פאָרם

דירעקט אַוועקלייגן פאָרעם

קראַנק בעטן פאָרעם

באַצאָלט צייט אַוועק פאָרעם

ענדערונג פון אַדרעס פאָרעם

Yiddish